Taşmalı Havuz

Taşmalı Havuz

Üstten Taşmalı havuzlarda, taşan su taşma kanallarına (ızgaralara) oradan taşma olukları vasıtasıyla taşma ana arterine ve buradan da denge tankına gider. Denge tankına gelen su ise flokulasyon, filtrasyon, ph düzenleme ve klorlama aşamaları ile hazırlanarak tekrar havuza verilir.

Kirlilikler direkt olarak suyun yüzeyine ve bunun hemen altındaki katmanlara çıkarlar. Bu kirlilikler üstten taşırılarak kanallar aracılığı ile en kısa yoldan sisteme geri yollanırlar. Sistemin avantajları şöyle sıralanabilir;

1-Su yüzeyindeki kirlilik en kısa yoldan taşırılarak sistemden uzaklaştırılır.
2-Mükemmel bir mimari estetik sağlar.
3-Yüzme esnasında havuzun duvarları seyri engellemez ve güvenliği artırır.
4-Havuzda oluşan dalgalar havuz duvarlarına çarparak geri dönmez ve soğrulur, taşma kanalından denge tankına gider. Bu sebeple havuz yüzeyi dalgalı olmaz.
5-Taşma tekniğine göre dizayn edilmiş havuzların duvarlarında lokal kirlilik meydana gelmez..

Taşma tekniğine göre yapılacak bir havuzun tüm detayları daha proje aşamasında çözümlenmelidir. Taşma kanalı kesiti, havuzda kullanılması gereken mekanik tesisat elemanlarının miktarı ve kapasiteleri, Denge tankı kapasitesi, diğer boru vs. malzemelerin kapasiteleri doğru ve yeterli olmalıdır.

Üstten taşmalı havuzlarda sirkülasyon debisinin : % 70 ila % 50 si skimmer vasıtası ile emilerek veya üstten denge tankına taşırılarak , kalanı da % 30 ila % 50 si havuz dibinden emilerek karşılanacaktır. Bu durum dikkate alınırsa 115 m3/saat x 0,70 = 80,5 m3 / saat bulunacaktır. Keza skimmerli havuzlarda da aynı debi ve oranlar geçerlidir. Bu durumda , bu örnek havuzda da 10 adet 2” skimmerin her biri 8 m3 su emme durumunda olacaktır. Bu hesapça da secim doğrudur.

Bu havuz için 2” ( 50 mm çaplı ) – 8,5 m3/saat emme kapasiteli 10 adet skimmer uygundur. Böylece skimmerlerin boyutunun, ve sayısının uygun, kapasitesinin yeterli olacağı görülmektedir.

Havuz tabandan ( dipten ) beslemeli tipte ise ; dipten emiş ile havuzun su sirkülasyonu kısa devre yapacaktır. Bu varsayımdan ötürü dip emiş hattı çok kısılacaktır.

Bu gönderiyi paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


ARA